Powstawała „Solidarność”. Poetyckie koncerty 40 lat temu w stoczni i dziś w Teatrze Wybrzeże