Kultura
Artyści Teatru Wybrzeże w 1980 i 2020 r.

Powstawała „Solidarność". Poetyckie koncerty 40 lat temu w stoczni i dziś w Teatrze Wybrzeże

Aktorzy 1980 i 2020 r. Fot. Bożena Micun-Gusman
31.08.2020
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
AUTOR
Bożena  Micun-Gusman
Bożena
Micun-Gusman
31.08.2020

W czasie sierpniowych strajków w 1980 r. grupa aktorów gdańskiego Teatru Wybrzeże odpowiedziała na zaproszenie strajkujących stoczniowców i przez trzy dni występowała dla nich w słynnej Sali BHP. W 40. rocznicę tamtych wydarzeń młodzi aktorzy podjęli próbę rekonstrukcji tamtego epizodu. Na scenie spotkali się aktorzy z 1980 i 2020 r.

 

Okolicznościowe zdarzenie teatralne „Wracaliśmy wreszcie do własnego domu” odbyło się w na Scenie Stara Apteka Teatru Wybrzeże w niedzielę, 30 sierpnia 2020 r., a na Scenie Malarnia można było obejrzeć transmisję wideo na żywo ze Starej Apteki.

Sierpień ’80

W tym roku mija 40 lat od podpisania porozumień sierpniowych. Świętowanie zaplanowano od 14 sierpnia do 1 września 2020 r. Z tej okazji w Teatrze Wybrzeże w niedzielę, 30 sierpnia miało miejsce okolicznościowe zdarzenie teatralne „Wracaliśmy wreszcie do własnego domu”. Na scenie Starej Apteki młodzi aktorzy podjęli próbę rekonstrukcji jednego z pamiętnych epizodów z czasu sierpniowych strajków. Wtedy to w Sali BHP, na zaproszenie strajkujących i w geście poparcia ich postulatów, z poetyckimi koncertami wystąpiła grupa aktorów. Teksty odtworzono dzięki wspomnieniom  aktorów z 1980 r. i notatkom zgromadzonym w IPN.

Artyści dla Rzeczypospolitej w 1980 r.

– Dziś jednym tchem wymieniamy Gdańsk czy Gdynię, ale całe Pomorze było wtedy zaangażowane w strajki. Jak oddać ducha tamtych podniosłych chwil? Ruch społeczny rósł i pączkował, gromadząc w swoich szeregach 10 milionów Polaków. Dziś także nie brak reżimów, z którymi trzeba walczyć – nasi bracia Białorusini walczą o to, o co my wtedy walczyliśmy – podkreślał marszałek Mieczysław Struk. – Chcemy uczcić tamte dni, tych wszystkich, których znamy i tych bezimiennych. Jednym z takich wydarzeń jest projekt realizowany przez Teatr Wybrzeże „Wracaliśmy wreszcie do własnego domu”. Tytuł nawiązuje do głośnej kampanii Artyści dla Rzeczypospolitej – „Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Nie stój, nie czekaj. Co robić? Pomóż!” – dodał marszałek.

To hasło artyści Wybrzeża wdrażali już wiele lat wcześniej, właśnie w czasie sierpniowych strajków w 1980 roku, odpowiadając na zaproszenie strajkujących, w geście poparcia ich postulatów, grupa aktorów m.in. Halina Winiarska, Halina Słojewska, Elżbieta Goetel, Bogusława Czosnowska, Jerzy Kiszkis, Krzysztof Gordon, Jerzy Gorzko, Stanisław Michalski, pod wodzą reżysera i dyrektora Macieja Prusa, z inspiracji Władysława Zawistowskiego, ówczesnego kierownika literackiego Teatru, z przygotowanym błyskawicznie programem wystąpiła 27, 28 i 29 sierpnia 1980 r. w słynnej Sali BHP z poetyckimi koncertami, zbudowanymi z utworów m.in. Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspiańskiego, Norwida, Baczyńskiego, Tuwima i Miłosza. Tam też Maciej Pietrzyk wykonywał uznaną za nieoficjalny hymn Solidarności „Piosenkę dla Córki”.

… i w 2020 r.

Grupa młodych następców tamtej dzielnej drużyny: Katarzyna Dałek, Magdalena Gorzelańczyk, Ewa Jendrzejewska, Marzena Nieczuja Urbańska, Piotr Biedroń, Piotr Chys, Michał Jaros, Jan Napieralski, Robert Ninkiewicz, Cezary Rybiński i Adam Turczyk, pod wodzą dyrektora Adama Orzechowskiego, podjęła się próby rekonstrukcji owego pamiętnego, uwiecznionego serią fotografii, zdarzenia teatralno-koncertowo-społecznego na scenie Starej Apteki Teatru Wybrzeże. Najważniejszą jednak częścią tego wieczoru była obecność i wspomnienia honorowych gości, bohaterów tamtych sierpniowych prezentacji „dobrego polskiego słowa”.

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.