Współpraca Transgraniczna Polska-Rosja 2014-2020. Ankieta dla mieszkańców