Co z projektami ważnymi dla Pomorza? Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego