Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych wraz z udzieleniem dotacji