Zdrowie
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/09/newborn-baby-g23e973880_1920.jpg Szpital w Wejherowie ponownie z tytułem placówki przyjaznej dziecku. Co oznacza certyfikat?

Szpital w Wejherowie ponownie z tytułem placówki przyjaznej dziecku. Co oznacza certyfikat?

Fot. Pixabay.com
26.09.2022
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
26.09.2022

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie otrzymał, przyznany przez Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, tytuł Szpitala Przyjaznego Dziecku. Ten certyfikat otrzymał już po raz czwarty. Szpital jest jedną z czterech placówek w Polsce, która może poszczycić się takim wyróżnieniem.

Certyfikat został wręczony 26 września 2022 r.

Czwarty raz z certyfikatem

Po raz pierwszy wejherowski szpital przeszedł pozytywną ocenę w zakresie spełnienia kryteriów Szpitala Przyjaznego Dziecku i poprawności realizacji programu Dziesięć Kroków do Udanego Karmienia Piersią w 2000 r. Kolejne reoceny odbyły się w 2009 r., 2015 r. i w bieżącym roku.

– To międzynarodowe wyróżnienie potwierdza, że szpital w Wejherowie zapewnia wysoki poziom standardu opieki nad kobietą rodzącą oraz jej dzieckiem po urodzeniu, a także zachowuje procedury sprzyjające karmieniu piersią – mówił Jacek Pilarczyk, dyrektor ds. medycznych Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. – Najważniejszym celem jest wzrost liczby kobiet karmiących piersią oraz spadek zachorowalności i umieralności dzieci – tłumaczył Pilarczyk.

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie jest jedną z dwóch w województwie pomorskim placówek  który może poszczycić się tak cennym wyróżnieniem. Ten sam tytuł ma o Szpital św. Wojciecha w Gdańsku.

Fot. źródło: Facebook/Szpitale Pomorskie

Fot. źródło: Facebook/Szpitale Pomorskie

– Personel Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, sprawujący opiekę nad matką i dzieckiem, posiada odpowiednią wiedzę, kompetencje i umiejętności do wspierania karmienia piersią, stale podnosi swoje kwalifikacje odbywając szkolenia wewnętrzne, a także uczestniczy w licznych konferencjach – dodał Jacek Pilarczyk.

Co oznacza tytuł?

To potwierdzenie, że szpital stosuje standardy Światowej Organizacji Zdrowia w opiece nad matką i dzieckiem. Wszystkie placówki na świecie odznaczone tym tytułem Szpitala Przyjaznego Dziecku przestrzegają jednolitych zasad sprzyjających prawidłowemu karmieniu. Na terenie Szpitali Przyjaznych Dziecku obowiązuje m. in. zakaz rozpowszechniania informacji o mieszankach mlekozastępczych oraz akcesoriów do sztucznego żywienia, ograniczając ich używanie do przypadków uzasadnionych medycznie. Dzięki temu umożliwia się matkom podjęcie decyzji o karmieniu swojego dziecka opartej o współczesnej wiedzy medycznej a nie reklamie. Certyfikat jest przyznawany na pięć lat. Tablica informująca o tytule jest informacją dla pacjentek planujących poród, które poszukują szpitala o najlepszej opiece położniczej. Szpital, który otrzyma ten tytuł, jest zobowiązany kilka razy w roku przeprowadzać wewnętrzną ocenę stosowanych praktyk oraz dokonywać zmian w obszarach słabiej realizowanych. Szpital musi wysyłać do Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią (KUKP) coroczny monitoring stosowanych praktyk i osiąganych efektów. KUKP, po jego analizie, wskazuje punkty w opiece, które należy wesprzeć, aby opieka nad kobietą i jej dzieckiem w szpitalu była zgodna z najwyższymi standardami.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.