Wszelkie informacje związane z konkursem można uzyskać w Kancelarii Sejmiku
u Aleksandry Burlińskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, pokoju nr 9, numer tel. 58 32 68 744 oraz adresem e-mailowym a.burlinska@pomorskie.eu.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Odbywa się dwuetapowo. Najpierw przeprowadzany jest etap powiatowy, a jego laureaci kwalifikują się do etapu wojewódzkiego.

  • I etap powiatowy – w terminie do 29 marca 2024 r., (organizuje starostwo powiatowe)
  • II etap wojewódzki (Gdańsk) – 12 kwietnia 2024 r.

Zwycięzcy II etapu i ich opiekunowie otrzymają nagrody finansowe:

  • I miejsce – 3 000 zł,
  • II miejsce – 2 000 zł,
  • III miejsce – 1 000 zł.

Natomiast szkoły ponadpodstawowe laureatów trzech pierwszych miejsc nagrody rzeczowe w wysokości:

  • I miejsce – 3 000 zł,
  • II miejsce – 2 000 zł,
  • III miejsce – 1 000 zł.

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa pomorskiego przy współpracy starostw powiatowych oraz kuratorium oświaty.

O konkursie

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o samorządzie terytorialnym, pogłębienie wiedzy o lokalnym i regionalnym życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.

– Pytania konkursowe prowadzone są w formie testu. Dotyczą wiedzy ogólnej o administracji publicznej, województwie pomorskim, organizacji i kompetencjach wszystkich szczebli samorządu terytorialnych – mówi przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. – Zachęcam szkoły do zgłaszania kandydatów. Niech pedagodzy zmotywują i przygotują uczniów. Pytania nie będą trudne, a młodzi ludzie zyskają wiedzę o samorządności i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.  Zdobędą też nagrody – dodaje Kleinszmidt.

Konkurs organizowany jest od 2006 r.

Regulamin 2024