Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Święto wszystkich babć i dziadków w liczbach. Ilu ich jest na Pomorzu, co lubią robić w czasie wolnym i jak wygląda ich życie [INFOGRAFIKA]

Święto wszystkich babć i dziadków w liczbach. Ilu ich jest na Pomorzu, co lubią robić w czasie wolnym i jak wygląda ich życie [INFOGRAFIKA]

Dzień babci i dziadka

W naszym województwie żyje o prawie 80 tys. babć więcej niż dziadków. Razem to ponad 514 tys. osób. Co jeszcze o seniorach mówią dane statystyczne?

 

Pomorscy seniorzy to ponad 22 proc. ludności województwa. Prognozy mówią, że odsetek osób po 60. roku życia stale będzie się zwiększał – w 2020 r. będą stanowić ponad 24 proc., a w 2050 r. ponad 37 proc. społeczeństwa. Dziadków i babć już teraz jest więcej niż wnuczków – dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na 100 osób w wieku 0-14 lat przypada średnio 136 seniorów, przy czym w miastach jest ich więcej (171) niż na wsi (87).

 

Babcia – artystka, dziadek – pan młody

Dzisiaj babcie i dziadkowie coraz rzadziej siedzą w domu. Według statystyk seniorzy są aktywni na różnych polach. Osoby po 60. roku życia chętnie uczestniczą w zajęciach różnych grup artystycznych (co dziewiąta osoba), spotkaniach kół i grup (co trzecia osoba), a także różnego rodzaju kursach (11 proc.). Korzystają też z ofert bibliotek publicznych (12 proc.) i… wchodzą w nowe związki małżeńskie (śluby w 2016 r. zawarło 237 kobiet i 419 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat). Czasu mają dużo, ponieważ w większości nie są zajęci już pracą zawodową, a perspektywy mają bardzo dobre. Przed nimi przynajmniej 24 (kobiety) lub 19 (mężczyźni) lat życia.

 

Druga strona medalu

Niestety, starość ma dwa oblicza. Seniorzy mają dużo czasu wolnego, ale borykają się też z problemami zdrowotnymi i niskimi emeryturami. W 2016 r. osoby po 65. roku życia często korzystały z pomocy lekarzy specjalistów (2173,1 tys. udzielonych porad lekarskich), podstawowej opieki zdrowotnej (2833,8 tys. porad i 63,3 tys. wizyt domowych), a także z pomocy ratowników medycznych (średnio prawie co 8. osoba).

Wysokość emerytur seniorów nie zachwyca i daleko jej do średniej pensji krajowej w Polsce (w grudniu 2016 r. było to 4635,77 zł). Emeryci, którym emerytury wpłaca ZUS, dostają miesięcznie średnio 2099,43 zł, a rolnicy indywidualni 1231,55 zł.

Dane statystyczne przygotował Urząd Statystyczny w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

Dzień Babci odchodzimy w Polsce od 1964 r. Zawsze jest to 21 stycznia, a pomysłodawcą święta był tygodnik „Kobieta i życie”. Natomiast Dzień Dziadka został przeniesiony do naszego kraju na podstawie amerykańskiej tradycji w latach 80-tych XX wieku.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.