Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9b10bb06-3b79-4946-a516-2cdc28c154ff.jpg Święto Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Pomagają znaleźć pracę, doradzają i szkolą

Święto Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Pomagają znaleźć pracę, doradzają i szkolą

Święto Pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia

Zrozumienie problemów drugiego człowieka i empatia to bardzo ważne cechy w codziennych obowiązkach każdego pracownika publicznych służb zatrudnienia. Równie ważna jest też umiejętność współpracy z ludźmi pochodzącymi z różnych środowisk. A wszystko po to, aby pomagać bezrobotnym i tym, którzy muszą i chcą coś w życiu zmienić.

 

Z okazji święta najlepsi pracownicy służb zatrudnienia z Pomorza otrzymali medale i dyplomy.

 

Wojewódzki i powiatowe urzędy pracy

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku zatrudnione są 174 osoby, łącznie z pracownikami na urlopach wychowawczych, macierzyńskich itp.). Gdański Urząd Pracy obsługuje klientów z terenu Gdańska (465 tys. mieszkańców) i powiatu gdańskiego (111 tys. mieszkańców w gminach: Trąbki Wielkie, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Suchy Dąb, gmina Pruszcz Gdański). W tym urzędzie osobom bezrobotnym pomaga ok. 150 pracowników. PUP Kartuzy swym zasięgiem działania obejmuje teren 8 gmin powiatu kartuskiego (Kartuzy, Chmielno, Przodkowo  Somonino, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca, Żukowo), który zamieszkuje 118 tys. mieszkańców. Pomocą służy im 47 pracowników.

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, 26 stycznia 2018 r. odbyło się uroczysta konferencja w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. W spotkaniu wzięli udział pracownicy urzędów pracy i instytucji rynku pracy, władze regionu, organizacje pozarządowe i partnerzy rynku pracy. Spotkanie było okazją do pokazania, jak funkcjonują nowoczesne służby zatrudnienia w poszczególnych powiatach, do podsumowania pracy instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy i zainteresowanymi własnym rozwojem edukacyjno-zawodowym. Pomagają w tym właśnie wykwalifikowani i przygotowani pracownicy.

 

Pomorski rynek pracy

Mamy wyjątkowo niskie bezrobocie, najniższe od wielu lat. To oznacza, że w rejestrach urzędów pracy pozostają osoby długotrwale bezrobotne. Ich powrót do pracy wymaga bezpośredniej i intensywnej pracy z klientem (głównie od pracowników urzędów pracy) oraz podjęcia kompleksowych działań wspierających tę osobę. Wyzwaniem jest również realizacja zadań związanych z zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE. Chodzi tu m.in. o rejestrację oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, przygotowywanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy czy aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców. To oznacza konieczność zwiększania wysiłków i nakładu pracy po stronie wielu urzędów, a w szczególności powiatowych urzędów pracy.

 

Wyróżnienia i dyplomy

Z okazji święta uhonorowano pracowników pomorskich publicznych służb zatrudnienia, którzy w minionym roku w sposób szczególny wyróżnili się wiedzą i umiejętnościami w swojej pracy zawodowej. Zostali nominowani przez swoich współpracowników oraz przełożonych w dwóch kategoriach:

  • Profesjonalista Roku 2017
  • za szczególne osiągnięcia zawodowe w 2017 r.

Wyróżnienia przyznał marszałek województwa pomorskiego. Aż 19 pracowników urzędów pracy województwa otrzymało pamiątkowe medale i dyplomy. Wręczono też specjalne podziękowania osobom i instytucjom cenionym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w realizację przedsięwzięć na rzecz pomorskiego rynku pracy.

 

Pomorskie urzędy pracy docenione

W Warszawie, 24 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zorganizowało okolicznościową konferencję, podczas której nagrodzono najefektywniejsze urzędy pracy. Oceniano m.in. skuteczność w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych i racjonalne gospodarowanie publicznymi środkami przeznaczonymi na ten cel. W sposób szczególny wyróżniane były także te urzędy, które w 2017 roku aktywnie wspierały przedsiębiorców w podnoszeniu kwalifikacji osób już zatrudnionych (przy wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego) oraz z zaangażowaniem wspierały cudzoziemców w podejmowaniu legalnej pracy na terenie RP. Nagrodzono 83 urzędy pracy, a do Gdańska (jako jedynej jednostki w kraju) trafiły aż 2 wyróżnienia – za wsparcie obcokrajowców na lokalnym rynku pracy oraz pomoc już zatrudnionym pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji. Z województwa pomorskiego nagrodę otrzymały także urzędy z Kościerzyny, Kartuz, Lęborka i Człuchowa.

 

Trochę historii

Oficjalnie święto Publicznych Służb Zatrudnienia obchodzone jest 27 stycznia w całym kraju. Jest upamiętnieniem podpisania przez naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, 27 stycznia 1919 r. dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami. Dokument jest uznawany za początek publicznych służb zatrudnienia w Polsce. To właśnie my jako jeden z pierwszych krajów europejskich powołaliśmy do życia państwową służbę zatrudnienia.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.