Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Turystyka
Subregionalna Trasa Rowerowa –podpisanie Listu Intencyjnego

Subregionalna Trasa Rowerowa –podpisanie Listu Intencyjnego

 

Subregionalna Trasa Rowerowa obejmować będzie południowe Kaszuby, Kociewie, Powiśle i Żuławy. Poprawi ona atrakcyjność turystyczną regionu, co  pozwoli na wydłużenie sezonu turystycznego poza miesiące letnie. Oprócz wartości turystycznej i rekreacyjnej, przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości związanej z obsługą turystów rowerowych (zobacz prezentacje).

2 lipca br. w Urzędzie Gminy Kościerzyna 30. pomorskich samorządowców podpisało się pod Listem Intencyjnym (zobacz) dotyczącym wyrażenia woli współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Subregionalnej Trasy Rowerowej. Podpis na nim złożył również wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski.

Strony zobowiązały się do  współpracy przy realizacji, utrzymaniu i promocji długodystansowej trasy rowerowej  przebiegającej zgodnie z założeniami  przygotowanej na zlecenie Województwa Pomorskiego Koncepcji rozwoju sieci tras rowerowych w centralnej strefie województwa pomorskiego.

Szlak rowerowy wkomponuje się w planowaną międzynarodową trasę wiodącą z Berlina do Tallina, przebiegającą przez pięć państw: Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Łączyć się będzie także z trasami EuroVelo 9 i 10. W przyszłości ma stać się elementem europejskiej sieci tras rowerowych Euro Velo.

Do końca tego roku przygotowane i sprecyzowane zostaną analiza finansowa tego przedsięwzięcia oraz standardy rowerowe. Planowane jest także umieszczenie  projektu w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.