Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ed47f602-64ad-4d80-be19-c883b6087ea9-scaled.jpg Subregionalna Trasa Rowerowa – Koncepcja 2018

Subregionalna Trasa Rowerowa – Koncepcja 2018

Koncepcja Rozwoju Tras Rowerowych w Centralnej Strefie Województwa Pomorskiego – uzupełnienie sieci Pomorskich Tras Rowerowych” to dokument mający na celu zainicjowanie prac nad budową nowej trasy rowerowej przebiegającej w środkowej części województwa pomorskiego.  W zamyśle ma być to trasa o charakterze ponadregionalnym a w przyszłości nawet międzynarodowym wchodzącym w sieć Euro Velo

Oprócz propozycji przebiegu trasy głównej i szczegółowej analizy możliwości  jej realizacji, dokument zawiera rekomendacje dla utworzenia sieci powiązań z  Pomorskimi Trasami Rowerowymi, które powstają obecnie w ramach przedsięwzięcia strategicznego.  

Prosimy o zgłaszanie propozycji i spostrzeżeń do Koncepcji na adres rowery@pomorskie.eu  do dnia 06 lutego 2019 r. (środa)

W najbliższym czasie samorządy podpiszą list intencyjny dotyczący wyrażenia woli budowy Subregionalnej Trasy Rowerowej

  1. KONCEPCJA_STR 2018
     
  2. STR KONCEPCJA 2018 I Mapa_A3
  3. STR KONCEPCJA 2018 I Mapa orientacyjna 200000
  4. KARTY ZADAŃ (140 mb)

 

Kontakt

Michał Bieliński
058 326 83 60
m.bielinski@pomorskie.eu

Piotr Książek
058 326 83 27
p.ksiazek@pomorskie.eu