Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

[Aktualizacja 29-06-2020] Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów – 2020/2021

[Aktualizacja 29-06-2020] Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla uczniów – 2020/2021

Fot. ©Depositphotos/fikmik

Zmiany te są wynikiem dostosowania regulaminów stypendialnych do ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 20 marca 2020 roku do odwołania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a tym samym wprowadzeniem ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz wprowadzenia zmian  dotyczących przebiegu konkursów, turniejów i olimpiad o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym w roku szkolnym 2019/2020.

 

Zakres wprowadzanych zmian w regulaminach stypendialnych obejmuje w szczególności:

  • wydłużenie terminu składania wniosków,
  • zrównanie tytułu laureata i finalisty na szczeblu ponadwojewódzkim, a także rezygnacji z oceny osiągnięć na szczeblu międzynarodowym,
  • rezygnację z nagród w ramach stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego,
  • uporządkowanie nazewnictwa wynikającego ze zmiany systemu oświaty.

W ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego i w uznaniu osiągnięć uczniów z roku szkolnego 2019/2020 uruchomione zostają następujące formy pomocy::

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 31 lipca 2020 roku,
  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” (stypendia „unijne” w zakresie edukacji ogólnej) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 31 lipca 2020 roku,
  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” (stypendia „unijne” dla uczniów szkół zawodowych) – nabór do wniosków [NIEURUCHOMIONY] do 15 września 2020 roku,
  4. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Zdolni z Pomorza” (stypendia dla uczniowskich zespołów projektowych) – nabór wniosków [URUCHOMIONY] do 31 lipca 2020 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi ikonografikami prezentującymi poszczególne formy pomocy: IKONOGRAFIKA.