Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Edukacja i sport
Stypendia na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych

Stypendia na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szkół zawodowych

Euro

W związku z powyższym oraz na podstawie § 10 ust. 1 i ust. 2 oraz § 45 „Regulaminu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży – mieszkańców województwa pomorskiego” Departament Edukacji i Sportu publikuje wzory dokumentów wraz z imienną listą uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium.
 
Wzory dokumentów:
  1. Formularz danych ucznia 
  2. Zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie nauki 
  3. Wybór nauczyciela – opiekuna dydaktycznego 
  4. Zobowiązanie ucznia, któremu zostało przyznane stypendium 
  5. Dokumenty potwierdzające udział ucznia w projekcie 
Uczeń zobowiązany jest do złożenia ww. dokumentów w terminie do 29 listopada 2017 roku.
 
Dokumenty te należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 80–810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27 albo za pośrednictwem poczty.
 
Do wglądu: 
Imienna lista uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.