Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/money-5215898_960_720.jpg Stypendia marszałka województwa pomorskiego czekają. Złóż wniosek już teraz!

Stypendia marszałka województwa pomorskiego czekają. Złóż wniosek już teraz!

Fot. pixabay.com
23.06.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
23.06.2023

Uwaga uczniowie! Macie świadectwa „z paskiem” i wysoką średnią? Kształcicie się w przyszłościowych zawodach? A może z powodzeniem startowaliście w olimpiadach? Jeśli odpowiedź na któreś z pytać brzmi „TAK” to nie czekajcie i złóżcie wniosek o stypendia marszałka województwa pomorskiego. Możecie dostać nawet do 5 tys. zł.

Termin składania wniosków upływa 17 lipca 2023 r. Termin podany w regulaminie to 15 lipca, ale w związku z tym, że w bieżącym roku dzień ten przypada w sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą

Programy stypendialne

Samorząd województwa pomorskiego konsekwentnie wspiera uzdolnioną młodzież i dzieci z naszego regionu. Celem programów stypendialnych jest dofinansowanie edukacji uzdolnionych uczniów, którzy uczą się na terenie województwa pomorskiego właśnie poprzez stypendia ale też nagrody marszałka województwa pomorskiego

– Bardzo się cieszę, że tymi stypendiami wspieramy wielu uczniów pomorskich szkół. Wiemy też, że są one wykorzystywane na rozwijanie pasji i zainteresowań. W związku z zakończeniem roku życzę wszystkim uczniom pomyślnych i udanych wakacji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

A skoro świadectwa są już rozdanie, to czas złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Jakie są wymagania i ile można dostać?

Trzy rodzaje stypendiów

Wnioski można składać o trzy różne stypendia. Pierwsze stypendium finansowane z budżetu województwa pomorskiego przeznaczone jest dla uczniów pomorskich szkół podstawowych lub ponadpodstawowych, którzy startowali w konkursach, turniejach lub olimpiadach. O stypendium starać się mogą indywidualni finaliści lub laureaci szczebla ogólnopolskiego. Kwota stypendium może wynosić do 3 tys. zł. Adresatem drugiego stypendium, o wysokości do 5 tys. zł, czyli „Pomorskiego programu pomocy stypendialnej – III edycja” są uzdolnione dzieci i młodzież – uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych pobierający naukę na terenie województwa pomorskiego. Starać się o nie mogą uczniowie, którzy na świadectwie za rok szkolny 2022/2023 mają średnią ocen, co najmniej 5,5 (szkoła podstawowa) lub 5,0 (szkoła średnia). Również do 5 tys. zł. mogą otrzymać uczniowie ze szkół zawodowych. W tym przypadku warunkiem jest uzyskanie średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych – co najmniej 5,40 oraz kształcenie się w zawodzie wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza.

– Wszystkie wnioski należy wygenerować w systemie elektronicznym na naszej stronie internetowej, wydrukować i przesłać pocztą lub złożyć osobiście. Każdy wniosek musi być podpisany przez dyrektora szkoły. Proszę też pamiętać o podpisaniu przez rodziców lub opiekunów oświadczeń i zgód – zaznacza Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu UMWP.

Bardzo ważne jest dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii świadectwa. Termin składania dokumentów upływa 17 lipca 2023 r.

Wszystkie regulaminy oraz generator wniosków znajdują się na stronie Departamentu Edukacji i Sportu UMWP:

  1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego
  2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”
  3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych”
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.