Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Stypendia dla twórców kultury w roku 2021. Nabór wniosków

27.10.2020
M S
M
S
27.10.2020

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2021.

Stypendium przyznaje się na dokonanie określonego przedsięwzięcia o charakterze artystycznym w roku 2021. Zgłoszone projekty powinny obejmować działania, których realizacja nie będzie zagrożona przez obostrzenia związane z reżimem sanitarnym wynikającym z obowiązującego w Polsce stanu epidemii.

O stypendia mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest województwo pomorskie lub realizującym projekt dotyczący województwa pomorskiego.

Maksymalną wysokość stypendium ustala się na kwotę 5000 zł brutto.

Wnioski, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27), w godz. 7.45-15.45, albo wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (z dopiskiem: stypendium twórcze).

Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2020 r. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Informacji na temat konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury w roku 2021 udzielają pracownicy Departamentu Kultury UMWP:

 

Do pobrania:

uchwała nr 968/193/20 Zarządu Województwa Pomorskiego z 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2021

ogłoszenie konkursu o przyznanie stypendiów dla twórców kultury z budżetu Województwa Pomorskiego w roku 2021

wniosek o przyznanie stypendium dla twórcy kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2021

instrukcja wypełnienia Wniosek o przyznanie stypendium dla twórcy kultury z budżetu województwa pomorskiego w roku 2021

załącznik nr 5 do uchwały nr 459/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z 24 września 2012 r. – Regulamin przyznawania stypendiów dla twórców kultury

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.