Zgłoszenia można nadsyłać do 16 lutego 2024 r. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Konkurs Funduszu Sołeckiego

Jaki jest cel konkursu?

– To między innymi aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich.  Konkurs to także doskonała okazja do edukacji społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego czy ochrony środowiska – wyjaśnia Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Udział w w nim to również okazja do promocji Funduszu Sołeckiego. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach – wojewódzkim i krajowym.

– W zeszłym roku komisja miała trudne zadanie, bo wszystkie zgłoszone projekty zasługiwały na wyróżnienie. Liczę, że w tym roku konkurs również będzie na bardzo wysokim poziomie – podkreśla Sarnowski.

Jakie projekty można zgłaszać do konkursu?

– Mogą to być boiska, siłownie na otwartym powietrzu czy remonty wiejskich świetlic. Słowem, takie małe, lokalne projekty, które sprzyjają tworzeniu przestrzeni publicznych oraz umacnianiu kontaktów społecznych. Ale także znacząco odmieniają wiejski krajobraz – opisuje.

Konkurs organizowany jest już po raz trzeci

Co można wygrać?

W zeszłorocznej edycji wpłynęło kilkanaście aplikacji, a tą najlepszą okazał się projekt z Tuchomia. A kto będzie laureatem w tym roku? O tym zadecyduje specjalna komisja.

–  Jeśli to konkurs, to są nagrody. Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięskie sołectwo otrzyma 5 tys. zł, za drugie miejsce przewidziana jest nagroda w wysokości 4 tys. zł., a za trzecie 3 tys. zł. – informuje Sarnowski.

Laureat pierwszego miejsca zostanie również zgłoszony jako kandydat województwa pomorskiego w ogólnokrajowym etapie konkursu.

Co będzie oceniane?

Skoro już wiemy, jakie są nagrody to zobaczmy, co będzie oceniać komisja.

– Najwięcej punktów można uzyskać za wpływ projektu na poprawę warunków życie mieszkańców wsi. Ale równie ważne będzie zaangażowanie mieszkańców w realizację projektu – wyjaśnia.

Komisja będzie również zwracać uwagę na wpływ na integrację lokalnej społeczności czy oryginalność i innowacyjność projektu. Punkty będzie można również uzyskać za wkład własny sołectwa czy długofalowe oddziaływanie projektu.

Jak się zgłosić?

Aby wystartować w wojewódzkim etapie konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa” należy do 16 lutego 2024 r. nadesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego aplikację.

– Trzeba wypełnić formularz oraz dołączyć 10 zdjęć w wysokiej jakości, które pokażą wykonaną inwestycję. Każde sołectwo może zgłosić tylko jeden projekt – wyjaśnia Krzysztof Pałkowski, dyrektor Departamentu Środowiska i Rolnictwa UMWP. Zgłoszenia może dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt gminy, w której znajduje się sołectwo. – Co ważne, z konkursu wykluczone są projekty, które uzyskały dotację w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego – dodaje Pałkowski.

Poniżej znajduje się regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.