Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”

Stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie: „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”

Województwo Pomorskie posiada atrakcyjne położenie nadmorskie. Dlatego znacząca rolę
w gospodarce regionu odgrywają porty morskie a przeładunki kontenerowe zwłaszcza DCT stanowią potencjał do dalszego wzrostu i są źródłem wpływów do budżetu z tytułu podatków VAT, ceł i akcyzy. Wpływy te dynamicznie rosną i w przypadku wprowadzenia w skali kraju i regionu określonych inwestycji oraz rozwiązań organizacyjno – prawnych mogą dalej stanowić o konkurencyjności naszych portów i firm oraz zapewnić wzmacnianie naszej pozycji na Bałtyku oraz w Europie.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku popiera inicjatywę DCT Poland SA zmierzającą poprzez określone rozwiązania do podjęcia działań redukujących utratę przez Polskę wpływów podatkowych na rzecz innych krajów europejskich. Nasze porty mają potencjał przejęcia dalszych przeładunków z innych ośrodków w Europie. Rezultatem rekomendowanych działań będzie wzmocnienie naszych przedsiębiorstw, portów oraz wzrost wpływu do budżetów regionu i kraju. Dlatego też WRDS rekomenduje:

  1.  Poparcie inicjatywy udrożnienia szlaków kolejowych w relacji północ-południe i otwarcie polskich portów na rynki Czech i Słowacji poprzez zapewnienie płynnego i sprawnego transportu towarów na całej trasie w warunkach:
    • skład pociągu o długości 740 m, prędkość średnia pociągu 70km/h, nacisk na oś 22,5 tony
    • przygotowanie przejść granicznych Bohumin-Chałupki oraz Zebrzydowice
      w powyższym standardzie
  2. Wprowadzenie taryf za dostęp do infrastruktury dostępowej promujących rozwój kierunków północ-południe.
  3. Dokonanie systemowej zmiany sposobu zarządzania infrastrukturą kolejową (zbyt krótkie odcinki, zarządzanie telefoniczne).

Załącznikiem do stanowiska jest prezentacja przedstawiająca rekomendowane działania przez DCT.

 

Do pobrania:

Stanowisko WRDS w Gdańsku w sprawie: „Rozwój infrastruktury kolejowej – napęd dla gospodarki województwa pomorskiego i Polski”