Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu branży stoczniowej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu branży stoczniowej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu branży stoczniowej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie oceny stanu branży stoczniowej
funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego

 

Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku zapoznali się z informacjami dotyczącymi stanu branży stoczniowej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego. Temat ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze względu na tradycje działania podmiotów w sferze budowy okrętów i statków oraz podmiotów gospodarczych współpracujących z branżą stoczniową. Zmiany jakie zaszły w ostatnich dziesięcioleciach w omawianej branży spowodowały znaczne okrojenie potencjału wytwórczego oraz kooperacyjnego w budowie statków do przewozu ładunków konwencjonalnych i masowych. Po wielu latach zmian i działań adaptacyjnych branża stoczniowa dostosowała się do warunków rynkowych utrzymując potencjał produkcyjno-remontowy w skomercjalizowanych stoczniach. Wykorzystano też uwarunkowania otoczenia gospodarczego zarówno krajowego jak i światowego tworząc innowacyjne pod względem konstrukcyjnym i technologicznym jednostki pływające znajdujące nabywców na całym świecie. Należy jednak podkreślić, że dobra sytuacja dotyczy jedynie sektora prywatnego – podmiotów produkcyjnych z przeważającym udziałem kapitału prywatnego. Niestety, te optymistyczne oceny funkcjonowania podmiotów w tej branży nie dotyczą stoczni należących do skarbu państwa. Ich kondycja finansowa jest niekorzystna. Stan ten wpływa w istotny sposób na ich słabą konkurencyjność i perspektywy funkcjonowania. W szczególności niepokoi brak stabilności w zachowaniu miejsc pracy i tym samym utrzymania na odpowiednim poziomie potencjału produkcyjnego w tych podmiotach. Dlatego niezbędnym jest podjęcie dyskusji na temat przyszłości przedsiębiorstw stoczniowych należących do skarbu państwa i określeniu miejsca tych podmiotów w strategii rozwoju gospodarczego kraju.

 

 

Do pobrania:

Stanowisko strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie oceny stanu branży stoczniowej funkcjonującej na terenie województwa pomorskiego.