Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stanowisko PARPA w sprawie świadczenia pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy [REKOMENDACJE]

Stanowisko PARPA w sprawie świadczenia pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym i problemem przemocy [REKOMENDACJE]

Zdjęcie poglądowe, ręka wyciągnięta po alkohol

Funkcjonowanie placówek leczenia uzależnień, punktach konsultacyjnych, grupach terapeutycznych dla osób doświadczających przemocy domowej

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rekomenduje wprowadzenie placówkach pracy zdalnej, polegającej na kontaktach telefonicznych i mailowych oraz przez komunikatory internetowe.

  • Możliwe jest finansowanie z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zakupu sprzętu do pracy zdalnej, oprogramowania oraz opłacenia pracy informatyka i działań informacyjnych w mediach o takim rodzaju działań.
  • Możliwe jest także finansowania z programu profilaktyki zakupu środków ochrony osobistej dla placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, świadczących pomoc poprzez kontakt osobisty.

Rekomendacje dla gmin: zmieniony sposób pracy gminnych komisji oraz ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych

Praca gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych musi odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo członkom komisji, rekomenduje się obradowanie komisji w trybie zdalnym, jeśli jednak zachodzi konieczność kontaktu osobistego, z programu profilaktyki można również zakupić dla członków komisji środki ochrony osobistej. PARPA zaleca, również podjęcie działań w kierunku ograniczenia dostępności sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nocnej sprzedaży alkoholu.

Ważne jest jednak, aby nie zostawiać rodzin bez pomocy!

Szcegółowe zalecenia PARPA znajdują się w załączonym pśmie.