Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3754d66e-3574-4771-b979-87d5b690ebe0.jpg Standardy dostępności oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, wkrótce konferencja w Urzędzie Marszałkowskim

Standardy dostępności oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, wkrótce konferencja w Urzędzie Marszałkowskim

4 października 2018 roku, sala im. Lecha Bądkowskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk ul. Okopowa 21/27

 
Zapraszamy do uczesnictwa w konferencji pt.:
Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

 

Gościem konfernecji będzie m.in: Pani dr Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

Miejsce:
sala im. Lecha Bądkowskiego,
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
Gdańsk ul. Okopowa 21/27

Termin:
4 października 2018 roku

Program konferencji:

11.00-11.15:

 

Przywitanie i wprowadzenie

Paweł Orłowski
Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

11.15-11.35:

Realizacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji
o Prawach Osób Niepełnosprawnych – rekomendacje Komitetu ONZ wobec strony Polskiej

dr Sylwia Spurek
Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

11.35-12.20:

Rezultaty monitoringu przeprowadzonego w wybranych jednostkach administracji samorządowej w woj. pomorskim
w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wynikających z Konwencji ONZ  o Prawach Osób Niepełnosprawnych

mec. Katarzyna Heba

 

12.20-13.30:

1) Miasto przyjazne wszystkim – model wdrażania standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów

2) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, równy dostęp do życia politycznego i społecznego w społeczności lokalnej

dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury

13.30-13.45:

przerwa na kawę

 

13.45-14.15:

Wybrane formy wsparcia aktywności zawodowej
i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dariusz Majorek  
Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON

 

14.15-14.45:

Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami w kontekście przepisów znowelizowanego kodeksu wyborczego. Alternatywne sposoby głosowania

 

mec. Agnieszka Zabłocka
zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP w Gdańsku

 

 

Osoby chcące uczesniczyć w konferencji prosimy o powtwierdzenie uczesnictwa u pracownika ROPS:
Bożena Ugowska tel.: 58 326 85 65, e-mail: b.ugowska@pomorskie.eu

Program konferencji do pobrania