Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/06/buck-2853955_960_720.jpg Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte. Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium

Sprawozdanie z wykonania budżetu przyjęte. Zarząd Województwa Pomorskiego z absolutorium

Fot. pixabay.com
26.06.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
26.06.2023

O udzieleniu absolutorium Zarządowi Województwa radni decydują tradycyjnie, podczas czerwcowej sesji sejmiku. Radnym przedstawiane jest sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok. Jak zatem wyglądały wydatki i dochody budżetu województwa pomorskiego w 2022 r.? Na co wydaliśmy ponad 1,4 mld zł?

Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium odbyło się 26 czerwca 2023 r. podczas LV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Za udzieleniem absolutorium było 21 radnych, przeciw było 4. Nie głosowało 5 radnych.

Jaki był budżet?

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa przedstawił radnym Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Trzeba pamiętać, że na budżet wpływa nie tylko specyfika regionu, ale również, i to w znacznym stopniu sytuacja makroekonomiczna.

– Wojna na Ukrainie, kryzys uchodźczy, wysoka inflacja spowodowana głównie przez gwałtowny wzrost cen energii. To przełożyło się na rosnące wydatki oraz realny spadek dochodów własnych. Nie bez znaczenia dla budżetu były także zmiany w systemie ustalania i redystrybucji dochodów własnych, czyli zaliczkowy system przekazywania samorządom dochodów z tytułu podatków PIT i CIT – mówił marszałek.

Realizowany w tak trudnych, zmiennych i wymagających warunkach budżet województwa pomorskiego zamknął się deficytem w wysokości 52 mln zł.  Co ważne, było to około 2 razy mniejsza wartość niż pierwotnie zostało zapisane w uchwale budżetowej.

– Mimo, że w roku 2022 mierzyliśmy się z wieloma wyzwaniami realizacja budżetu byłą zgodna z uchwałą, wypracowaliśmy wysoką nadwyżkę operacyjną, a wskaźniki zadłużenia i obsługi długu utrzymały się na bezpiecznym poziomie – podsumował budżet marszałek województwa.

A jak budżet wyglądał w szczegółach?

Po stronie dochodów

Łączne dochody budżetu województwa pomorskiego w 2022 r. wyniosły 1 302 840 512 zł. To 94 proc. kwoty, która została zaplanowana w budżecie. W tej kwocie 820 799 816 zł stanowiły dochody własne. To między innymi udział w podatkach PIT i CIT czy dochody ze sprzedaży mienia i majątku województwa. Dochód z podatków CIT, a więc tych płaconych przez pomorskie firmy wyniósł 621 451 594 zł.  Drugim źródłem dochodów była subwencja ogólna, która wyniosła 152 295 036 zł. Na dochody budżetu składają się również dochody zewnętrzne m.in. dotacje celowe ze środków budżetu państwa. Kwota, jaką budżet został zasilony z tytułu dochodów zewnętrznych to 329 745 600 zł.

Wykonanie wydatków

W 2022 r. z budżetu województwa pomorskiego wydanych zostało 1 355 037 303 zł. Największy udział w tej kwocie stanowiły wydatki bieżące, które zostały zrealizowane w wysokości 937 303 737 zł. Wydatki majątkowe wyniosły 417 733 566 zł. A jak wydatki wyglądają w podziale na działy budżetowe? Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach są te zawarte w dziale „Transport i łączność”. W 2022 r. kwota ta wyniosła 616 578 126 zł. To m.in. pieniądze przeznaczane na organizację przewozów kolejowych, finansowanie ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych czy utrzymanie sieci dróg wojewódzkich. Na ochronę zdrowia przeznaczonych zostało 179 632 790 zł. Trzecią duża pozycją w wydatkach budżetu jest dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”. W tym przypadku wydatki budżetu wyniosły 159 684 446 zł. Szczegółowe dane budżetowe można znaleźć w Sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa pomorskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.