Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji”

Spotkanie zespołu do spraw wdrażania „Modelu Kooperacji”

W czasie spotkania zaprezentowano przedstawicielom z terenu Makroregiony II harmonogram działań projektowych zaplanowanych do końca II kamienia milowego. Ponadto, na spotkaniu omówiono sposób testowania narzędzi zawartych w „Modelu Kooperacji”.