Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie robocze Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [RELACJA, ZDJĘCIA, PREZENTACJA]

Spotkanie robocze Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [RELACJA, ZDJĘCIA, PREZENTACJA]

Zgromadzonych powitała Dyrektor ROPS, Katarzyna Weremko, która wprowadziła zainteresowanych w temat obrad. Główny nacisk zdecydowano położyć się na ustalenie istotnych potrzeb Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rozpoczętego niedawno projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022″.

By współpraca między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej przebiegała pomyślnie, konieczne stało się właściwe zdiagnozowanie problemów, z którymi borykają się Ośrodki. W ramach dyskusji poruszono następujące wątki:

  • wsparcie dla OWES w ramach projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej”
  • potrzeby w obszarze wsparcia ośrodków przez ROPS
  • planowane rozwiązania na rok 2019
  • potrzeby w obszarze współpracy OWES oraz pomysły na jej rozwój.

Większość propozycji została wypracowana w ramach warsztatów, których uczestnikami byli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przemieszanie grup obrodziło w dziesiątki pomysłów, dzięki którym łatwiejsze stało się określenie problemów pojawiających się chociażby w obsługiwanych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele OWES zgłosili swoje potrzeby szkoleniowe, propozycje warsztatów oraz innych aktywności służących zacieśnianiu współpracy i skuteczniejszemu propagowaniu wartości ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa pomorskiego:

  • Dobra Robota (OWES dla subregionu metropolitalnego)
  • Stowarzyszenie “Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” (OWES dla subregionu południowego)
  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (OWES dla subregionu słupskiego)
  • Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

W załączeniu znajdą Państwo prezentację dotyczącą głównych założeń spotkania.

 

Spotkanie odbyło się w ramach projektu pozakonkursowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: “Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022”.

 

Galeria zdjęć Fot. Maciej Kochanowski