Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej. Pomorski Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

w ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018″ realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

W spotkaniu z udziałem członków Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej uczestniczyli pracownicy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.