Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

Spotkanie regionalnych sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej

 

Podczas wizyty uczesnicy zapoznali się z działalnością Centrum Integracji Społecznej w Chełmie ponadto, wzieli udział w warsztatach integracyjnych, obserwowali zajęcia reintegracji zawodowej w pracowni fryzjerskiej i kulinarnej. 

W spotkaniu służącym wymianie doświadczeń w organizacji i prowadzeniu zatrudnienia socjalnego oraz działalności uczestniczyli członkowie Rady Programowej Konwentu CIS KIS Lubelszczyzny. 

Podczas spotkania w Centrum Integracji Społecznej w Mienianach, uczestnicy wizyty zapoznali się z  działaniami CIS oraz warsztatów  remontowo-budowlanego, rolno-porządkowego, opiekuńczo – porządkowego, a także  gastronomiczno – cukierniczego w Hrubieszowie. 

Spotkanie wyjazdowe odbywało się w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018″, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.