Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Spotkanie Międzywojewódzkiego Zespołu ds. MDW E70 w Toruniu

Podczas spotkania omówiono również kwestię przełamania impasu ze stroną rządową w sprawie rewitalizacji dróg wodnych, zwłaszcza propozycji likwidacji tzw. „wąskich gardeł” na drodze wodnej E 70. Ponadto podsumowano udział partnerów 45 edycji Międzynarodowych Targów Boot Dusseldorf 2014.

W ramach tegorocznego planu wspólnych działań zaakceptowano kontynuację kampanii promocyjnej na rynku polskim i niemieckim polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 (emisja filmów, udział w targach żeglarskich, sportów i turystyki wodnej).

Ważnym wydarzeniem w ośmioletniej współpracy sygnatariuszy porozumień MDWE 70, będzie udział  przedstawicieli porozumień MDWE 70 na Międzynarodowych Targach WaterWays Expo 2014, które odbędą się w dniach 10-12 czerwca 2014 w Bydgoszczy. Imprezie tej towarzyszyć będzie II Międzynarodowa Konferencja i Sejmik Żeglugi Śródlądowej i Gospodarki Wodnej. Plan udziału przedstawicieli polskiego odcinka MDWE 70 na Targach WaterWays 2014 przewiduje m.in. stoisko i wystawę MDWE 70, przeprowadzanie 2 godzinnego panelu dyskusyjnego, poświęconego dotychczasowym osiągnięciom sygnatariuszy porozumień MDW E70 i dalszych planów związanych z rewitalizacją transportową i turystyczną tej drogi wodnej oraz uroczyste podpisanie

Deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju MDWE 70 w latach 2015-2020 przez marszałków zainteresowanych województw. Dla potrzeb tych wydarzeń zostaną specjalnie przygotowane materiały informacyjno – promocyjne.