Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące realizacji projektów finansowanych ze środków UE w ramach Poddziałania 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 10 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

 

Więcej informacji na stronie internetowej RPO WP pod adresem:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/spotkanie-informacyjne-w-ramach-poddzialania-6-3-2-podmioty-ekonomii-spolecznej