Zgłoszenia należy nadsyłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do 16 lutego 2023 r.

Konkurs Funduszu Sołeckiego

W konkursie mogą startować sołectwa z całego Pomorza. Czym jest ten konkurs?

– Jego celem jest między innymi aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich. To także doskonała okazja do edukacji społeczeństwa w zakresie planowania przestrzennego czy ochrony środowiska – wyjaśnia Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Udział w konkursie to również okazja do promocji Funduszu Sołeckiego. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym.

– W zeszłym roku komisja miała trudne zadanie, bo wszystkie zgłoszone projekty zasługiwały na wyróżnienie. Ostatecznie wygrał projekt z Chałup. Liczę, że w tym roku konkurs również będzie na bardzo wysokim poziomie – podkreśla Sarnowski.

Jakie projekty można, zatem zgłaszać do konkursu?

Małe, lokalne inwestycje

Do konkursu można zgłaszać małe lokalne projekty.

– Mogą być np. boiska, siłownie na świeżym powietrzu czy wiejskie świetlice. Słowem wszystkie te inwestycje, które sprzyjają umacnianiu więzi społecznych i poprawiają przestrzeń publiczną – wyjaśnia.

Nadesłane aplikacje oceniać będzie specjalna komisja, która zwracać będzie uwagę choćby na oryginalność i innowacyjność projektu, jego wpływ na poprawę warunków życia czy zaangażowanie mieszkańców. Jak w każdym konkursie i w tym przypadku przewidziano nagrody.

– Zwycięzca konkursu otrzyma 5 tys. zł., zdobywca drugiego miejsca 4 tys. zł, a za zajęcie trzeciego miejsca na podium przewidziano nagrodę 3 tys. zł. – mówi Józef Sarnowski.

Dodatkowo zwycięzca będzie reprezentować Pomorze w etapie krajowym.

Ważne informacje

Zgłoszenia do wojewódzkiego etapu konkursu należy nadesłać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

– Aplikację należy złożyć do 16 lutego 2023 r. Do dokumentów należy dołączyć dobrej jakości zdjęcia wykonanej inwestycji – informuje Sarnowski.

Zgłoszenia może dokonać sołtys wsi, członek rady sołeckiej lub wójt gminy. Każde sołectwo może złożyć jeden wniosek. Z konkursu wykluczone są projekty, które uzyskały dofinansowanie w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego.