Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Skład Rady

Skład Rady

Skład Rady

 

Skład osobowy Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej

 1. Agnieszka Kapała-Sokalska – Przedstawiciel Zarządu Województwa Pomorskiego – Przewodniczący Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
 2. Barbara Bałka – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Polityki Senioralnej,
 3. Katarzyna Weremko – przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP,
 4. Maciej Laszkiewicz – przedstawiciel Departamentu Zdrowia UMWP,
 5. Katarzyna Żmudzińska – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 6. Urszula Zalewska – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Zastępca Przewodniczącego Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej,
 7. Henryk Bajduszewski – przedstawiciel organizacji pozarządowych,
 8. Zdzisław Kropidłowski – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 9. Walentyna Czapska – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 10. Daniela Łobocka – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 11. Henryka Głowińska – przedstawiciel Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 12. Jacek Bigda – przedstawiciel środowiska naukowego,
 13. Piotr Czekanowski – przedstawiciel środowiska naukowego,
 14. Anita Richert-Kaźmierska – przedstawiciel środowiska naukowego,
 15. Monika Wiech – przedstawiciel środowiska naukowego,
 16. Marianna Borawska – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 17. Władysław Kanka – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów,
 18. Ewa Kłosowska – przedstawiciel Pomorskiego Forum Rad Seniorów.