Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/8ae28656-0d92-4015-97de-b51613ffad14-1.jpg Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą pozyskać środki finansowe na swoje działania?

Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą pozyskać środki finansowe na swoje działania?

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Finanse w organizacji – możliwości i wyzwania” realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim.

Konferencja dedykowana będzie przedstawicielom/kom trzeciego sektora z powiatu słupskiego  i miasta Słupska. 

Podczas spotkania porozmawiamy o źródłach finansowania organizacji pozarządowych oraz przybliżymy informacje dotyczące zasadach wyboru rodzaju księgowości i wzorów sprawozdań finansowych obowiązujących organizacje pozarządowe.

Na zakończenie konferencji do działania zainspirują przedstawiciele/ki spółdzielni socjalnych.

Poznamy dobre praktyki funkcjonujących podmiotów ekonomii społecznej o zróżnicowanym zakresie działalności.

Konferencja obędzie się 8 grudnia (piątek) 2017 r. w godz. 09:30 – 14:30 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres: cio@cio.slupsk.pl do dnia 04.12.2017.

Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji, otrzymają stosowne potwierdzenie drogą mailową do dnia 06.12.2017.

Do pobrania:

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy