Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Sieć współpracy województw śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego oraz stowarzyszenia AWO Bezirksverband Potsdam e.V.

Sieć współpracy województw śląskiego, pomorskiego, małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego oraz stowarzyszenia AWO Bezirksverband Potsdam e.V.

Uczestnicy spotkania w Wiśle

Województwo pomorskie z województwem śląskim występującym w roli lidera oraz województwami kujawsko-pomorskim, małopolskim, lubelskim i Organizacją AWO Bezirksverband Potsdam e.V, utworzyło Sieć Współpracy „Stawki jednostkowe w usługach opiekuńczych".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Stawki jednostkowe

Stosowane są w celu ułatwienia beneficjentom przygotowania budżetu, rozliczania kosztów oraz umożliwienia efektywniejszej realizacji planowanych do osiągnięcia rezultatów, założonych w ramach projektu. Wypracowanie uproszczonych metod w zakresie stawek jednostkowych jest odpowiedzią na ogłoszony konkurs na dotację, którego celem było nawiązanie współpracy w zakresie koordynacji, wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy instytucjami zarządzającymi RPO, instytucjami pośredniczącymi RPO, właściwymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie EFS oraz partnerami, które funkcjonują w otoczeniu obszarów interwencji funduszu. Celem działalności sieci współpracy jest wypracowanie i przetestowanie mechanizmu usprawniającego i/lub upraszczającego wdrażanie EFS.

 

Katalogi usług opiekuńczych

Podczas spotkań opracowano katalogi usług opiekuńczych będących podstawą do wyceny stawek jednostkowych dla usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania oraz klubie seniora. Lider inicjatywy, tj. województwo śląskie, przetestuje wypracowane rozwiązanie w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-350/19, ogłoszonego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość dodana inicjatywy

Jest nią zwiększenie wiedzy i kompetencji u przedstawicieli sieci współpracy w zakresie standaryzacji katalogu usług opiekuńczych w świadczonych usługach społecznych współfinansowanych z EFS oraz utworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy instytucjami zarządzającymi w zakresie wypracowania katalogu usług opiekuńczych.