Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/9435a814-42d3-41d7-a2be-58472ee69ffc-2.jpg SEMINARIUM / Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 / REJESTRACJA

SEMINARIUM / Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 / REJESTRACJA

W związku z uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego, zapraszam na kolejne seminarium poświęcone sposobom wdrażania Planu oraz problemom gospodarki przestrzennej w województwie.

 

W trakcie spotkania przedstawione zostaną cztery tematy:

 

  1. Dialog Terytorialny – instrument partnerskiej współpracy w kształtowaniu przestrzeni regionu – Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego
  2. Weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu – stan prac i dalsze działania – Jarosław Czochański, Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
  3. Kolej metropolitalna – studium pasma kartusko-kościerskiego – Anna Łoziak, Kierownik Zespołu Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
  4. Aktywność fizyczna w planowaniu przestrzeni gmin województwa pomorskiego – dr inż. arch. Małgorzata Kostrzewska, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Wydział Architektury Politechnika Gdańska.

 

By wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować korzystając z poniższego formularza (po kliknięciu w poniższą ikonę)

Rejestracji należy dokonać do 1 czerwca 2018