Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ruszyły kolejne nabory w Powiatowych Urzędach Pracy. Region pozyskał dodatkowe środki

Ruszyły kolejne nabory w Powiatowych Urzędach Pracy. Region pozyskał dodatkowe środki

Jest to pomoc finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla: 

  • przedsiębiorców, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zzb specustawy);
  • przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniających pracowników, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych – w formie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzc specustawy);
  • organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej – w formie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 15 zze specustawy).

Aktualnie nabór wniosków na ww. formy pomocy prowadzą:

 

Ponadto od 3 kwietnia powiatowe urzędy pracy ze środków Funduszu Pracy udzielają jednorazowych pożyczek dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15 zzd specustawy). 

O środki finansowe z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację przez powiatowe urzędy pracy z województwa pomorskiego wszystkich wyżej wymienionych form wsparcia, Marszałek Województwa Pomorskiego wystąpił za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku do dysponenta Funduszu Pracy, czyli Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Dzięki temu do regionu trafiło dotychczas ponad 691 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie instrumentów wsparcia antykryzysowego dla przedsiębiorców i pracodawców. Częściowo finansowanie instrumentów będzie pochodziło ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych POWER oraz RPO WP, tj. w kwocie 71 mln zł.

 

Szczegółowe informacje na temat form wsparcia dostępne są na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia.