Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Ruszył nabór wniosków na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej  – rehabilitacja kardiologiczna

Ruszył nabór wniosków na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej – rehabilitacja kardiologiczna

Fot. pixabay

Celem konkursu jest wybór do dofinansowania ze środków EFS projektu, który w największym stopniu przyczyni się do wydłużenia aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego poprzez udział w  Regionalnym Programie Zdrowotnym – moduł rehabilitacja kardiologiczna, opracowanym i koordynowanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego. Program ten obejmuje działania z zakresu rehabilitacji leczniczej, ułatwiające powroty do pracy i zapobieganie niepełnosprawności oraz promocję i edukację zdrowotną.

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna może zmniejszyć umieralność z przyczyn sercowo-naczyniowych (o około 20-25 proc.) oraz liczbę nagłych zgonów w czasie pierwszego roku po przebytym zawale mięśnia sercowego (o około 35 proc.). Wczesna i skuteczna rehabilitacja kardiologiczna przyspiesza też powrót pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi : 33 423 751,41 zł. w tym 29 905 461,79 zł. środki EFS

Termin składania wniosków :  od 12 marca 2018 r. do 25 kwietnia  2018 r.

Więcej szczegółów w tym RPZ  – rehabilitacja kardiologiczna na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.