Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
Ruszył nabór wniosków na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2

Ruszył nabór wniosków na realizację Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2

Fot. pixabay

Ważne : W ramach konkursu dopuszczalna jest realizacja projektu wyłącznie na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem obszarów objętych wsparciem w ramach Poddziałania  5.4.1. – Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie projekty ukierunkowane na realizację programu polityki zdrowotnej „ Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2.

W ramach projektu Wnioskodawca wdraża założenia Regionalnego Programu Polityki Zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2. Projekt wybrany w ramach konkursu musi być zgodny z podstawowymi założeniami Programu, w tym merytorycznymi (medycznymi) i służyć osiągnięciu założonych w nim celów oraz mierników ich efektywności. Projektodawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich etapów oraz wszystkich rodzajów działań przewidzianych w Programie w niezmienionej formie, z uwzględnieniem minimalnej liczebności grupy docelowej.

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi : 4 277 050,81 w tym 3 826 834,94  środki EFS

Termin składania wniosków :  od 29 grudnia 2017 r. do 24 stycznia 2017 r.

Więcej szczegółów w tym RPZ dotyczący prewencji cukrzycy na stronie Serwisu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  

RPZ dotyczący prewencji cukrzycy typu 2

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.