Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Rusza nabór wniosków na dodatkowe środki wsparcia z Gdańska i Gdańskiego Urzędu Pracy

Rusza nabór wniosków na dodatkowe środki wsparcia z Gdańska i Gdańskiego Urzędu Pracy

Wparcie obejmuje dofinansowanie części kosztów:

  • wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne dla pracodawców,
  • prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników,
  • wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.

Jednym z podstawowych warunków skorzystania z powyższych form wsparcia jest wykazanie co najmniej 30% spadku obrotów, miesiąc do miesiąca, w tym roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stonie Gdańskiego Urzędu Pracy.

Przedsiębiorca może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty nie zostały albo nie zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.