Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/bab61fe5-0d08-4416-9f49-5117b40517eb.jpg Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów [INFORMACJA]

Zdjęcie poglądowe - przedstawia osobę wypełniającą arkusz.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. “Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów”, nie zlecając organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, dotacji z budżetu województwa na rok 2020 z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w warunkach panującej epidemii COVID-19.

 

Załącznik do pobrania: