Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

ROPS wspiera dobre praktyki na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

ROPS wspiera dobre praktyki na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

 

Spółdzielnia realizuje zlecenia m.in. na:

  • organizację spotkań autorskich
  • organizację i wynajem sal na imprezy, uroczystości, koncerty, występy, projekcję filmów, warsztaty i szkolenia
  • warsztaty twórcze dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • wynajem pleneru fotograficznego

Istnieje możliwość zaaranżowania każdego pomieszczenie zgodnie z potrzebami.

Wnętrza mają oryginalny charakter, są przestronne i jasne, wypełnione są przedmiotami codziennego użytku z minionych lat, które pięknie prezentują się w pofabrycznych wnętrzach.

Interesujące miejsce, piękne wnętrza i profesjonalna działalność, ludzie z pasją i pomysłami.

Kontakt i więcej informacji na temat działalności spółdzielni:

Strona FB Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw

Strona FB Klub Alternatywa

Projekt współfinansowany jest ze środków EFS w ramach RPO WP Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 06. Integracja – Działanie 06.03. Ekonomia społeczna – Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej. Zadanie 3 Projektu: Inicjowanie współpracy JSPS, IRP, PES i OWES na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.