Rejestr BDO

Rejestr BDO, czyli Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Obowiązek rejestracji mają m.in. przedsiębiorcy, wprowadzający produkty w opakowaniach i prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami. Rejestr prowadzony jest przez urzędy marszałkowskie, właściwe dla miejsca zarejestrowania firmy. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zajmują się tym pracownicy Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Wniosek o wpis do rejestru, wnioski aktualizacyjne oraz wniosek o wykreślenie z rejestru składa się online za pośrednictwem specjalnej strony rejestru BDO.

Bez wpisu do rejestru BDO nie można przekazywać wytworzonych odpadów do uprawnionych odbiorców (brak możliwości wystawienia elektronicznej Karty Przekazania Odpadów). Rejestr uszczelnia system gospodarki odpadami, a kontrola elektroniczna utrudnia gromadzenie niebezpiecznych śmieci na żwirowiskach, w opuszczonych budynkach po PGR-owskich czy starych magazynach.

Część przedsiębiorców nie musi rejestrować się w bazie BDO. To m.in. przedsiębiorcy wykorzystujący odpady na potrzeby własne, transportujące własne odpady czy wytwórcy odpadów, będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha i nie podlegający wpisaniu do rejestru z urzędu.

 

Rejestr BDO – Biuletyn Informacji Publicznej 

 

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Środowiska i Rolnictwa

Referat Polityki Ekologicznej

Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Ewelina Faszczewska
Tel. (58) 32-68-651
e-mail: 
e.faszczewska@pomorskie.eu

Weronika Jasionek
Tel. (58) 32-61-656
e-mail: 
w.jasionek@pomorskie.eu

Jolanta Kępka
Tel.(58) 32 68 668
e-mail: 
j.kepka@pomorskie.eu

Marlena Netzel
Tel. (58) 32-68-474
e-mail: 
m.netzel@pomorskie.eu

Paulina Żukowska
Tel. (58) 32-68-469
e-mail: 
p.zukowska@pomorskie.eu

Sprawozdawczość  produktowa (produkty, opakowania, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opłata recyklingowa)

Łukasz Dzielski
Tel. (58) 32-68-457
e-mail: l.dzielski@pomorskie.eu

Łukasz Pawlak
Tel. (58) 32-68-671
e-mail: l.pawlak@pomorskie.eu

Sylwia Surus
Tel. (58) 32-68-766
e-mail: s.surus@pomorskie.eu

Karolina Wołowska
Tel. (58) 32-68-656
e-mail: k.wolowska@pomorskie.eu