Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/10/ukr.jpg Reformy na Ukrainie. Jakie przykłady daje wschodniemu sąsiadowi Pomorze?

Reformy na Ukrainie. Jakie przykłady daje wschodniemu sąsiadowi Pomorze?

Fot. mat. UMWP
18.10.2021
KMW-D

KMW-D
18.10.2021

Nawiązaniem kontaktów i obietnicą współpracy zakończyła się wizyta ukraińskich specjalistów w Gdańsku. Nasi wschodni sąsiedzi zamierzają wykorzystać zdobytą tu wiedzę, wprowadzając na swoim obszarze działania m.in. pomorskie rozwiązania w zakresie gospodarki, oświaty i pracy.

Wizyta została zorganizowana w ramach programu EU4Skills, realizowanego w celu reformy ukraińskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Program EU4Skills

Jest to program finansowany ze środków Unii Europejskiej, Niemiec, Finlandii, Estonii oraz Polski, z ramienia której wdrażaniem pakietu działań zajmuje się Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Działania fundacji skierowane są na tworzeniu regionalnych planów działań w zakresie szkolnictwa zawodowego, tworzeniu i rozwoju systemów informacji o rynku pracy, stworzeniu wielokanałowego mechanizmu finansowania VET, ułatwieniu wieloletniego planowania budżetu VET oraz dostosowaniu standardów zawodowych w Ukrainie do wymogów unijnych.

Promocja województwa poprzez szkolenie

Na mapie tygodniowej wizyty z Polsce nie mogło zabraknąć również województwa pomorskiego. Podczas czwartkowego spotkania, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Nauki Ukrainy, obwodowych departamentów oświaty i nauki, a także deputowani Rady Najwyższej Ukrainy, mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o regionie, a także dowiedzieć się o pomorskich rozwiązaniach stosowanych m.in. na rynku pracy. W spotkaniu uczestniczył również konsul generalny Ukrainy w Gdańsku Oleksandr Plodystyi.

Pomorska gospodarka…

Delegaci spotkali się m.in. z dyrektorem Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Adamem Mikołajczykiem, który zapoznał ukraińskich gości ze specyfiką zakresu działań samorządu województwa, szczegółami Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, jak i samym procesem jej tworzenia. Omówione zostały cele strategiczne Strategii, czyli trwałe bezpieczeństwo, otwarta wspólnota regionalna oraz odporna gospodarka. Na podstawie tworzonych przez województwo regionalnych programów strategicznych, przedstawiciel UMWP omówił, jak skutecznie planować i realizować działania na poziomie samorządu.

… oraz edukacja

Goście z Ukrainy zapoznali się również z zasadami wspierania rozwoju kształcenia zawodowego z poziomu regionu. Te kwestie omówił Adam Krawiec, dyrektor Departamentu Edukacji UMWP. Jako przykład pomorskich działań zaprezentowany został projekt Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy. Przedstawione zostały założenia przedsięwzięcia strategicznego, tj. określenie kluczowych branż dla rozwoju regionu, współpracy szkół z pracodawcami, szkołami wyższymi i instytucjami rynku pracy, stworzenie odpowiedniego systemu poradnictwa zawodowego czy monitorowanie kariery absolwentów.

Prezentacja WUP

Zagraniczni goście byli także zainteresowani działaniami Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Działalność jednostki omówił Dariusz Gobis, wicedyrektor ds. organizacji i współpracy WUP. Szczególną uwagę zwrócono na badania dotyczące prognozowania zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie pomorskim. Dyrektor Gobis opowiedział również o Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy i pomorskich rozwiązaniach organizacyjnych.

Rozmowa o edukacji zawodowej

Na koniec, delegacja z Ukrainy odbyła rozmowę z Arkadiuszem Wódarczykiem, HR menedżerem we Flextronics International Poland sp. z o.o. oraz Izabelą Szostak z Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku. Rozmowa poświęcona była praktykom zawodowym w województwie pomorskim. Słuchacze dowiedzieli się m.in. o doskonaleniu  umiejętności zawodowych uczniów szkół poprzez realizację programów praktyk zawodowych i współpracy między pracodawcą a szkołą  w celu kreowania pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego oraz promowania kierunków technicznych zgodnych z potrzebami rynku pracy. Sama zatrudnia uczniów szkół branżowych, którzy ucząc i pracując jednocześnie, zdobywają praktyczną wiedzę i doświadczenie, pomagające w płynnym wejściu na rynek pracy tuż po zakończeniu średniej edukacji.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.