Komunikacja
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2021/12/266841353_1590124164668376_6266580422844777762_n.jpg Razem dla rozwoju dróg w północnej części regionu. List intencyjny podpisany

Razem dla rozwoju dróg w północnej części regionu. List intencyjny podpisany

Fot. mat. UMWP
28.12.2021
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
28.12.2021

Via Maris i Droga Czerwona. Między innymi te drogi mają tworzyć ramę komunikacyjną północnej części województwa pomorskiego. 11 samorządów lokalnych oraz samorząd województwa pomorskiego podpisało list intencyjny w sprawie współpracy oraz opracowania szczegółowych koncepcji połączeń drogowych w tej części regionu.

Samorządowcy z 9 gmin i 2 powiatów list podpisali 28 grudnia 2021 r. w Pucku. Wcześniej podpis pod dokumentem złożyli marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Leszek Bonna. Władze Gdyni podpiszą dokument w styczniu 2022 r.

Razem dla rozwoju dróg

List sygnowany jest przez 8 gmin: Gdynia, Rumia, Reda, Puck (miasto i gmina), Władysławowo, Kosakowo, Jastarnia i Hel, dwa powiaty: pucki i wejherowski oraz przez samorząd województwa pomorskiego.

– Mając na uwadze rozpoczęcie działań na szczeblu centralnym zmierzających do budowy Drogi Czerwonej z budżetu państwa(…). Dostrzegamy potrzebę określenia wizji perspektywicznego rozwoju nowego układu drogowego opartego o trasę Via Maris, łączącej węzeł Gdynia Północ z portem Władysławowo – czytamy w liście.

Warto dodać, że list intencyjny jest otwarty dla wszystkich interesariuszy zainteresowanych podjęciem współpracy w realizacji celów. Jakie zatem zadania stoją przed samorządami?

Cztery zadania

W dokumencie zawarte zostały cztery zadania, które wspólnie będą realizowane. Za zadanie 1 odpowiadać będzie Rumia. W jego ramach zostanie aktualizowana koncepcja przebiegu OPAT pomiędzy węzłem Gdynia Północ a drogą wojewódzką nr. 100. Zadanie 2 to aktualizacja koncepcji przebiegu OPAT w rejonie Redy. Gmina Władysławowo odpowiedzialna będzie za trzecie zadanie, czyli koncepcję modernizacji lub budowy zupełnie nowej drogi do portu we Władysławowie. Ostatnie zadania to opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Władysławowa. Wszystkie zadania realizowane będą we współpracy z Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego.

Czym jest Via Maris?

Droga Via Maris ma odciążyć drogę krajową nr 6, która stanowi główną arterię komunikacyjną Gdyni, Rumi i Redy. Dodatkowo Via Maris będzie stanowić trasę tranzytową dla kierowców jadących w stronę północnych rejonów województwa pomorskiego. Nowa droga to również zupełnie nowe możliwości rozwoju. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście, planowanych działań związanych z rozwojem morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Via Maris znacząco usprawni dojazd do portów serwisowych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.