Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/62445cf3-26d7-46c8-a849-3e0c35fa55dc.jpg Raport “Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach”

Raport “Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach”

W ramach przeprowadzonego badania podjęto próbę rozpoznania podejścia władz lokalnych do krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznych, a także zidentyfikowania trudności i kierunków oczekiwanych zmian. Starano się także m.in. znaleźć odpowiedzi na pytanie na ile podejmowane działania są własną inicjatywą władz lokalnych, a na ile stanowią odzwierciedlenie minimalnych wymogów aktualnych przepisów.

Do raportu załączone zostały opinia dr arch. Tomasza Sławińskiego oraz opinia i aneks dr hab. Mieczysława Miazgi. Aneks ten stanowi uzupełnienie raportu, uwzględniające zróżnicowanie regionalne badanych zjawisk. Zgodnie z zestawionymi wynikami badań, w województwie pomorskim, częściej niż w innych regionach, docenia się ważność ochrony krajobrazu oraz estetykę przestrzeni publicznych dla rozwoju gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w formułowanych zapisach lokalnych dokumentów planistycznych. Warto również odnotować, że to w województwie pomorskim zidentyfikowano największy odsetek gmin, które w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod drogi rowerowe, bulwary oraz inne ciągi komunikacyjne z przewagą ruchu pieszego lub rowerowego, a także tereny zieleni. Ponadto, na Pomorzu stwierdzono relatywnie większą aktywność mieszkańców w kwestiach dbałości o krajobraz i jego estetykę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem „Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach”.

Raport wraz z opiniami i aneksem można pobrać TUTAJ