Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/20220722_113616.jpg Radni z partnerskiego regionu Środkowej Frankonii odwiedzili Pomorze

Radni z partnerskiego regionu Środkowej Frankonii odwiedzili Pomorze

Fot. mat. UMWP
25.07.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
25.07.2022

Były rozmowy o dotychczasowej współpracy i o planach na przyszłość. Ale również o wsparciu, jakie oba regiony przeznaczają dla uchodźców z Ukrainy.

Delegacja frakcji CSU oraz Wolnych Ekologów przebywała na Pomorzu w przez 4 dni.

Spotkanie na Sali Herbowej

22 lipca 2022 r. niemiecka delegacja spotkała się z przedstawicielami pomorskiego samorządu. Rozmowom przewodniczył marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz kilku departamentów UMWP.

– Partnerstwo ze Środkową Frankonią należy do priorytetowych obszarów współpracy międzynarodowej województwa pomorskiego – podkreślał marszałek.

O randze współpracy świadczyć może choćby to, że obejmuje ona osiem obszarów m.in. kulturę czy działania społeczne związane z opieką nad seniorami.

– Wzajemne działania przybliżają dwa narody i pomagają budować europejską wspólnotę. A to ważne zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie – zaznaczył Peter Forster, szef niemieckiej delegacji.

I właśnie sytuacji związanej z wojną na Ukrainie poświęcona była znaczna część rozmów.

Pomagamy Ukrainie

Obydwa regiony bardzo aktywnie wspierają uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Spotkanie było doskonałą okazją do podziękowania Środkowej Frankonii, która jako jeden z nielicznych partnerów zagranicznych naszego regionu wsparł pomorski samorząd. Chodzi o przekazane wiosną 10 tys. euro, dzięki czemu samorząd województwa pomorskiego zakupił środki higieniczne i żywność dla ukraińskich żołnierek. Wsparcie trafiło w czerwcu bezpośrednio na front w rejonie Chersonia.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.