Zdrowie
Przejdź przez drzwi tolerancji i pokaż solidarność z osobami chorymi psychicznie

Przejdź przez drzwi tolerancji i pokaż solidarność z osobami chorymi psychicznie

Fot. Pixabay.com
07.09.2021
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
07.09.2021

Według danych co trzeci człowiek miał, ma lub będzie miał problemy ze zdrowiem psychicznym. Ten problem w okresie pandemii nabiera szczególnego znaczenia. Większość ludzi doświadczyła negatywnych skutków samoizolacji spowodowanej pojawieniem się wirusa Sars-CoV-2, a część – kryzysu psychicznego. Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza na Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie od 11 do 20 września 2021 r. w Trójmieście.

Hasło kampanii społecznej brzmi „Odmień swoją głowę”.

Pandemia uwypukliła problemy ze zdrowiem psychicznym

Z powodu pandemii COVID-19 temat zaburzeń życia psychicznego stał się bardziej dostępny, a społeczność może być na niego bardziej uwrażliwiona dzięki zbiorowemu doświadczeniu. Dlatego też Pomorska Koalicja chce wykorzystać ten moment, żeby podjąć ważne tematy. Chodzi m.in. o: higienę psychiczną, normalizację korzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji osób chorujących psychicznie.

Czy można odmienić głowę?

Metafora odmienionej głowy symbolizuje zrozumienie i tolerancje wobec osób chorujących psychicznie. Ludzie boją się tego, co obce i nieznane, więc zrozumienie, że osoby doświadczające kryzysów psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego, sprzyja budowaniu otwartej postawy w codziennym życiu. W ramach kampanii omawiane będą formy wsparcia, w szczególności środowiskowego modelu pomocy osobom chorującym psychicznie. Chodzi też o wzmocnienie działań, dzięki którym takie osoby i ich rodziny mogą funkcjonować w społeczeństwie oraz być aktywne zawodowo w społecznościach lokalnych. Będzie też promowana wiedza na temat dobrych praktyk w zakresie skutecznych form pomocy osobom chorującym.

Marsz „po Godność”

W ramach kampanii Odmień swoją głowę przygotowano wiele wydarzeń, wśród których każdy znajdzie coś, co go zainteresuje. W ramach Dni Solidarności w sobotę, 11 września  w ogrodzie terapeutycznym przy ul. Bernadowskiej 15 A będą m.in.: trening samoobrony, warsztaty kreatywnego pisania oraz zajęcia plastyczne. Natomiast w niedzielę, 12 września 2021 r. o godz. 11.45 spod kościoła św. Jerzego w Sopocie wyruszy Marsz dla zdrowia psychicznego „po Godność”. Tego samego dnia na Skwerze Kuracyjnym przy sopockim molo od godz. 12.00 zaplanowano Festyn Tolerancji. Podczas festynu będzie wystawa prac: Małgorzaty Kotłowskiej, Nicolasa Szopińskiego i Magdaleny Głażewskiej, a o godz. 13.00 nastąpi przejście przez symboliczne Drzwi do Tolerancji na znak wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.
Dzień później, 13 września w godz. 10.00-14.00 w Europejskim Centrum Solidarności będzie konferencja pod hasłem Zdrowie psychiczne – nowa kultura pomagania. Spotkanie to zostanie poświęcone m.in. psychiatrii środowiskowej, a także zrozumieniu i wsparciu tzw. trudnego dziecka. Z kolei w Muzeum Emigracji w Gdyni 14 i 15 września odbędzie się V Forum Samopomocy z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego. Mowa będzie m.in.: o doświadczeniach w organizacji i realizacji działań samopomocowych na Pomorzu i w Polsce oraz stworzeniu warunków do współpracy pomiędzy osobami, grupami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji, które wywierają istotny wpływ na rozwój działań samopomocowych osób doświadczających kryzysów psychicznych.
Atrakcją Dni Solidarności będzie organizowany w Gdyni 16 września slam poetycki, czyli inspirująca bitwa na słowa.
W trakcie festiwalu, zaplanowano spotkania, webinary i film poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zdrowia psychicznego. Ze względu pandemię koronawirusa będzie możliwy udział on-line we wszystkich wydarzeniach oraz werbinarach.

Pomorski samorząd w trosce o zdrowie psychiczne

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w ostatnich latach znacznie się pogorszyło. Przyczynami mogą być m.in.: wielomiesięczna nauka zdalna, ograniczony dostęp do specjalistów oraz terapeutów, ale i postęp cywilizacyjny, informatyzacja życia, pracy i relacji. Dlatego też samorząd województwa pomorskiego, dostrzegając trudną sytuację, rozpoczął realizację projektu Lepsza przyszłość. Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży. Projekt finansowany jest ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie mieszkańcom województwa, szczególnie dzieciom i młodzieży, dostępnych i wiarygodnych informacji o różnych formach wsparcia zdrowia psychicznego, integracja środowisk działających na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz zapewnienie adekwatnego wsparcia w formie świadczeń m.in. społecznych, psychologicznych, psychoterapeutycznych i prawnych. Projekt trwa do czerwca 2023 r. Weźmie w nim udział co najmniej 1,5 tys. Pomorzan.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.