Edukacja i sport
Przecięcie wstęgi i otwarcie nowego przedszkola w Brodnicy Górnej

Przedszkola przyjazne dzieciom. Otwarto nowe placówki w Mikoszewie i Brodnicy Górnej

Otwarcie przedszkola w Brodnicy Górnej. Fot. Marcin Fuchs
01.09.2020
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
01.09.2020

Podniesienie dostępu do edukacji przedszkolnej to główny cel projektów realizowanych w gminach Stegna i Kartuzy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstały nie tylko nowe placówki dla dzieci, ale zaplanowano także szkolenia dla nauczycieli oraz warsztaty dla rodziców przedszkolaków.

Nowe przedszkole w Mikoszewie zostało otwarte 31 sierpnia 2020 r., natomiast placówka w Brodnicy Górnej – 1 września 2020 r. W wydarzeniu tym wziął udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Przyjazna edukacja w Mikoszewie

Dzięki realizacji projektu „Edukacja przedszkolna w Mikoszewie – bliska, powszechna i przyjazna” przeprowadzono adaptację budynku na potrzeby przedszkola dla 27 dzieci. Wykonany został plac zabaw oraz zakupiono wyposażenie do trzech sal i szatni, w tym stoliki i krzesełka dla dzieci, regały, szafy, leżaki czy biurka. W przedszkolu odbywać się będą zajęcia z języków angielskiego i niemieckiego, rytmiki z elementami tańca i śpiewu, informatyki oraz robotyki. Do prowadzenia tych zajęć zakupiono m.in. dywan multimedialny i monitor interaktywny. Dzieci będą mogły też skorzystać z pomocy psychologa.

Projekt w Mikoszewie to również kompleksowe szkolenia dla nauczycieli, które obejmują m.in. rozpoznawanie dysfunkcji u dzieci, pracę z dzieckiem w ramach wczesnego wspomagania oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Poza tym zaplanowano udział rodziców przedszkolaków w tym projekcie. Specjalnie dedykowane szkolenia i warsztaty, mają na celu zwiększenie zaangażowania rodziców w proces edukacyjny dziecka poprzez podniesienie ich umiejętności wychowawczych.

Wartość projektu z Mikoszewa wynosi ponad 1,26 mln zł, z czego prawie 1,08 mln zł to dofinansowanie unijne pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Leśny zakątek w Brodnicy Górnej

Realizacja projektu „Tajemnice leśnego zakątka” pozwoliła zorganizować nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci w Brodnicy Górnej oraz zadbać o teren wokół budynku, który przeznaczony został na plac zabaw. Ponadto zakupiono wyposażenie sal oraz pomocy dydaktycznych. Projekt w Brodnicy Górnej to także dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków, w tym nauka języka angielskiego, szachów, robotyki, programowania oraz rytmiki. W szkoleniach i warsztatach uczestniczyć będą także nauczyciele oraz rodzice przedszkolaków

Wartość tego projektu to ponad 3 mln zł, natomiast 2,55 mln zł stanowi dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Widok na jedną z sal nowym przedszkolu w Brodnicy Górnej

Sala w przedszkolu w Brodnicy Górnej. Fot. Marcin Fuchs

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.