Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/8Y2A7462_got_zm.jpg Przed nami kolejna edycja „Wiatru od morza”. Można zgłaszać kandydatów do nagrody

Przed nami kolejna edycja „Wiatru od morza”. Można zgłaszać kandydatów do nagrody

Fot. ze zbiorów WiMBP w Gdańsku
17.01.2024
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
17.01.2024

Do 31 marca 2024 r. przyjmowana są zgłoszenia kandydatur w VII edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej. Tradycyjnie „Wiatr od morza” uhonorowane mogą zostać wysokiej jakości teksty literackie, reporterskie i badawcze. Tematyką lub osobą autorów powinny być one związane są z naszym regionem.

Fundatorem nagrody jest samorząd województwa pomorskiego, a za procedurę konkursową odpowiada Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku.

Za co można otrzymać nagrodę?

Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza” przyznawana jest w kategoriach: Literacka Książka Roku oraz Pomorska Książka Roku. Dodatkowo, w każdej edycji jury wybiera również laureata lub laureatkę nagrody za Całokształt Pracy Twórczej.

  • W kategorii Literacka Książka Roku oceniane będą utwory wydane w 2023 r., należące do szeroko rozumianej literatury pięknej: poezja, proza, reportaż literacki, esej, monografia, rozprawa krytyczno-literacka o wysokich wartościach estetycznych, a także scenariusz, utwór dramatyczny.
  • W kategorii Pomorska Książka Roku oceniane będą publikacje wydane w 2023 r., związane tematycznie z Pomorzem, zarówno literackie, jak i pochodzące z innych dziedzin piśmiennictwa: opracowania historyczne, monografie, biografie, studia regionalne, przewodniki, albumy, rozprawy naukowe.
  • W kategorii Całokształt pracy literackiej oceniany będzie dorobek pracy twórczej: jego wartość intelektualna, artystyczna, oddziaływanie krajowe, znaczenie dla regionu, dokonania w dziedzinach pozaliterackich: edukacji, życiu kulturalnym i społecznym oraz popularyzacji literatury, książki i czytelnictwa.

Kto i jak może zgłosić kandydatów do nagrody?

Prawo do zgłaszania kandydatów do Pomorskiej Nagrody Literackiej przysługuje: stowarzyszeniom i związkom literackim, redakcjom czasopism literackich, wydawnictwom, wyższym uczelniom humanistycznym, stowarzyszeniom regionalnym, bibliotekom, instytucjom kultury, mediom, a także członkom jury Nagrody. Każdy podmiot ma prawo zgłosić jedną kandydaturę w każdej z trzech kategorii.

Zgłoszenia w formie pisemnej z uzasadnieniem oraz załączonym egzemplarzem zgłaszanej książki, należy przesłać w terminie do 31 marca 2024 r. na adres:

Biuro Pomorskiej Nagrody Literackiej
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
Targ Rakowy 5/6
80-806 Gdańsk

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://wbpg.org.pl/pomorska-nagroda-literacka-pomorskie-czyta/

*  *  *

W październiku 2023 r. podczas gali, która odbyła się w Centrum Św. Jana w Gdańsku, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk ogłosił werdykt jury VI edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej „Wiatr od morza”.

Literacki debiut Wiktorii Bieżuńskiej „Przechodząc przez próg, zagwiżdżę” został wybrany Literacką Książką Roku. Reportaż Katarzyny Włodkowskiej „Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla” zwyciężył w kategorii Pomorska Książka Roku. gdańskiego pisarza, historyka i znawcę teatru Mieczysława Abramowicza uhonorowano za całokształt pracy twórczej. Natomiast książka „Niepowinność” Pawła Radziszewskiego otrzymała Nagrodę Czytelników.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.