Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Propozycja współpracy projektowej w Interreg Europa Środkowa

Propozycja współpracy projektowej w Interreg Europa Środkowa

Włoski instytut badawczy POLIEDRA, działający przy Politechnice w Mediolanie, zaprasza zainteresowane jednostki do partnerstwa w zakresie projektu: “APPROVE Bioenergy. Advancing Public Participation and stakeholdeR engagement fOr the improVEment of Bioenergy policies in Central Europe regions”.

Program: Interreg Europa Środkowa 2014-2020 (III nabór – informacje o naborze)

Cel Szczegółowy: 2.2 Poprawa terytorialnych strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie skutków zmian klimatycznych

Głównym celem projektu jest współpraca państw Europy Środkowej przy poprawie planów dotyczących wykorzystania bioenergii w ogólnym udziale energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Projekt “APPROVE Bioenergy” jest ujęty w ramach europejskiej platformy inteligentnych specjalizacji ds. energii (S3 Energy Platform) w zakresie prac grupy dot. Bioenergii, do której należy także województwo pomorskie. Więcej informacji: http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/bioenergy.

Załączniki do pobrania:

Partnerzy zaangażowani w projekt:

  • Poliedra – Politecnico di Milano (private no-profit research partner) (www.poliedra.polimi.it);
  • Zentrum fuer Soziale Innovation (ZSI) – (private no-profit research partner) (www.zsi.at).

Poszukiwani partnerzy:

  • Krajowe, regionalne i lokalne instytucje;
  • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;
  • Organizacje międzynarodowe działające na podstawie prawa krajowego jednego z państw członkowskich z Europy Środkowej lub zgodnie z prawem międzynarodowym.

Pomysłodawca projektu prosi o jak najszybsze wyrażenie zainteresowania. Termin składania wniosków w naborze mija 25 stycznia 2018 r.

W przypadku zainteresowania przystąpieniem do oferowanego projektu, zachęcamy Państwa do kontaktu z Panem Alessandro Luè (alessandro.lue@polimi.it; +39 02-23992905) lub Panią Allesandrą Cappiello (alessandra.cappiello@polimi.it; +39 02-23992904).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.