Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Promocja projektu

Promocja projektu

Promocja projektu

Mając na celu rozpowszechnienie osiągniętych rezultatów w ramach realizacji projektu „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork – Grudziądz w celu poprawy bezpieczeństwa, zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego” oraz zmierzając do zwiększenia świadomości mieszkańców o projekcie, samorząd województwa pomorskiego wraz z Urzędem Miasta Malborka zrealizował wydarzenia promocyjne – festyn oraz konkurs „Bezpiecznie jak w Szwajcarii”.
Wydarzenia te skierowane były do mieszkańców powiatów objętych Projektem, który współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Realizacja przedmiotowych działań, promujących Projekt, była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Technicznej Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).
Zrealizowany Projekt poprawił bezpieczeństwo podróżowania dzięki możliwości ratowania życia z wykorzystaniem defibrylatorów zainstalowanych w pociągach. Skrócił się czas podróży, podniósł się poziom usług transportowych oraz wzrosły możliwości mobilne, co znacznie podniosło komfort podróżowania.
Konsekwencją tych zmian jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród podróżnych. Z efektów realizacji Projektu mogą korzystać między innymi podróżni aż czterech powiatów: malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego i grudziądzkiego.
Festyn promujący rezultaty projektu odbył się 20 maja 2017 roku na placu Kazimierza Jagiellończyka w Malborku. Na uczestników czekało wiele atrakcji, które rozpoczęło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego „Bezpiecznie jak w Szwajcarii” przez Ryszarda Świlskiego, Członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Marka Charzewskiego, Burmistrza Miasta Malborka.
Konkurs, zainspirowany tematyką bezpieczeństwa na kolei, skierowany był do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie realizacji projektu. Zainteresowanie uczestnictwa w konkursie przeszło oczekiwania organizatorów gdyż do Urzędu Miasta Malborka wpłynęło aż 91 wspaniałych prac, a informacja o wynikach konkursu i liście laureatów ujawniona została 17 maja na stronie internetowej Projektu.
Bogaty program festynu obfitował w wiele atrakcji, między innymi konkursy dla dzieci i dorosłych, pokazy oraz prelekcje o bezpieczeństwie w transporcie. Na dzieci czekała strefa zabaw, a dla dorosłych przygotowano pokaz ratownictwa medycznego, jak również instruktaż obsługi defibrylatorów zainstalowanych w pociągach. Uczestnicy mieli okazję poczuć się jak maszynista pociągu – czekał na nich symulator jazdy. Uczestnicy festynu mogli też odbyć promocyjną podróż pociągiem na trasie Malbork – Grudziądz.
Zachęcamy do zapoznania się z relacją z Festynu.