Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/money-2928309_1920.jpg Projekt budżetu województwa pomorskiego na 2024 rok. Do wydania będzie ponad 2 mld zł

Projekt budżetu województwa pomorskiego na 2024 rok. Do wydania będzie ponad 2 mld zł

Fot. pixabay.com
27.11.2023
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
27.11.2023

Listopadowa sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego to czas na przedstawienie radnym projektu budżetu województwa na kolejny rok. Jak zaplanowano w projekcie planu finansowego wydatki budżetowe wyniosą ponad 2 mld zł. Jakie jeszcze kwoty zapisano w projekcie budżetu?

Planowany na 2024 rok budżet województwa pomorskiego przedstawił radnym marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk 27 listopada 2023 r. podczas LIX sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Budżet na 2024 r.

Konstrukcja budżetu opiera się m.in. na wytycznych Ministerstwa Finansów. W założeniach podane są np. planowana wartość PKB, która ma wynosić 3 proc. czy wskaźnik inflacji wynoszący 6,6 proc.

– Proponujemy budżet ambitny i proinwestycyjny. To kompromis pomiędzy wydatkami a oczekiwaniami – mówił omawiając projekt budżetu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – 42 proc. wydatków przeznaczymy na inwestycje, a jednym z priorytetów będzie transport – dodał.

Dochody

W planie finansowym województwa przewidywane dochody wyniosą 2 137 583 545,00 zł. Warto pamiętać, że dochody zależą głównie od czynników zewnętrznych. Źródła dochodów budżetowych to między innymi tzw. dochody własne. Wyniosą one 1 256 046 734 zł. W dochodach własnych, ważnym składnikiem są udziały w podatkach PIT i CIT. W 2024 r roku udziały w CIT wyniosą 1 011 761 035 zł, a udziały w PIT to 143 803 187 zł. Dodatkowymi źródłami dochodów jest choćby subwencja ogólna wynosząca 246 179 982 zł. Do dochodów budżetu zaliczają się również dochody zewnętrzne. Są to np. dotacje celowe z budżetu państwa. Łączne dochody zewnętrzne budżetu wyniosą 635 356 829 zł. Warto dodać, że dochody zewnętrzne stanowią prawie 30 proc. dochodów budżetu.

Oraz wydatki

Po analizie zgłoszonych potrzeb, jak i możliwości dochodowych wydatki budżetowe regionu na 2024 r. przewidziano w wysokości 2 124 388 272 zł. Organizacja transportu i utrzymanie sieci drogowej pochłonie 1 125 625 501 zł. Warto dodać, że wydatki w tym dziale będą o ponad 67 proc. większe niż w 2023 r. Na pozycjach dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatki wyniosą 206 705 775 zł.

– Ochrona zdrowia Pomorzan to kolejna duża pozycja w planie finansowym. Przeznaczone na nią zostanie 149 251 272 zł – wyliczał marszałek Struk.

Na koniec roku 2024 planowane zadłużenie Samorządu Województwa Pomorskiego wyniesie 258 600 760 zł. W krótkim tekście nie sposób jest szczegółowo omówić wszystkich dochodów i wydatków zapisanych w planie finansowym, dlatego zainteresowanych zapraszamy do lektury projektu budżetu województwa pomorskiego.

Czas na komisje

Teraz projektem budżetu zajmą się komisje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wszystkie kluby radnych zapowiedziały aktywny udział w pracach nad przedstawionym projektem. Głosowanie nad przyjęciem budżetu 2023 odbędzie się na kolejnej sesji sejmiku tj. 21 grudnia 2023 r.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.