Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Bez kategorii
Programy rozwoju sportu powszechnego

Programy rozwoju sportu powszechnego

Programy rozwoju sportu powszechnego

Program Umiem pływać zgodnie z założeniami Ministerstwa Sportu i Turystyki skierowany jest do dzieci klas I-III szkół podstawowych na naukę pływania. Około 1500 dzieci bierze udział w zajęciach dodatkowych, pozalekcyjnych gdzie uczą się nie tylko praktycznej umiejętności pływania ale również bezpiecznego przebywania nad wodą.

Operatorem wojewódzkim programu jest Słupskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.